aprilie 5, 2019

Colecție electronică pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității elevilor

Prezenta E-colecție este astfel gândită încât să răspundă nevoilor profesorilor de matematică care lucrează cu elevi cu vârsta între 10 și 13 ani pentru îmbunătățirea gândirii critice și a creativității elevilor prin integrarea matematicii și a altor discipline. Colecția cuprinde două părți: partea aplicațiilor mobile de stimulare a creativității și a gândirii critice deja existente și cea a aplicațiilor mobile nou-dezvoltate adunate sub titlul „The Eureka App“.Colecție electronică de aplicații deja existente pentru dezvoltarea gândirii critice și a creativității elevilor


Colecția include aplicații mobile gândite în așa fel încât să poată fi folosite atât în clasă, cât și în afara acesteia, în vederea stimulării gândirii critice și a creativității elevilor. Aplicațiile vor permite diferențierea și personalizarea procesului educativ în conformitate cu abilitățile și interesele copiilor. Totodată, acestea vor permite profesorilor să confere atractivitate lecției tradiționale, prin integrarea instrumentelor inovative, accesibile elevilor și generatoare de învățare prin joc. Profesorii sunt invitați să selecteze orice aplicație mobilă din listă care răspunde cel mai bine nevoilor de predare, în conformitate cu domeniul tematic.

NB! Toate aplicațiile mobile prezintă o descriere scurtă indicând conținutul, nevoile de predare/învățare potrivit taxonomiei lui Bloom, abilitățile elevilor care urmează a fi îmbunătățite, prețul și linkul.APLICAȚIA EUREKA
GHID ELECTRONIC PRIVIND UTILIZAREA APLICAȚIEI EUREKA