REZULTATE

Aceste rezultate intelectuale vor sprijini îmbunătățirea competențelor digitale ale profesorilor de matematică de a utiliza aplicații mobile și resurse educaționale deschise în procesul de predare, pentru a stimula abilitățile matematice ale elevilor, creativitatea, gândirea critică și rezolvarea problemelor. Rezultatele intelectuale dezvoltate vor putea fi transferate și aplicate de către profesorii de discipline STEAM.
Go to Curs de formare pentru profesorii de matematică

Curs de formare pentru profesorii de matematică

Go to Colecție Digitală pentru Predarea Matematicii

Colecție Digitală pentru Predarea Matematicii

Go to Colecție Digitală pentru Stimularea Creativității și a Gândirii Critice

Colecție Digitală pentru Stimularea Creativității și a Gândirii Critice

Go to Un set de Bune Practici privind abordarea diversității la clasă

Un set de Bune Practici privind abordarea diversității la clasă

Despre proiect

Proiectul SMART_MT contribuie la atingerea obiectivelor europene de referință pentru anul 2020: reducerea numărului elevilor cu performanțe slabe în citire, științe și matematică cu până la 15% și implementarea priorității „Creștere inteligentă: dezvoltare economică bazată pe cunoaștere și inovare”. Competențele în matematică, științe și tehnologie, cu accent pe chestionare critică și rezolvare de probleme, sunt premise ale funcționării economiei și societății avansate din punct de vedere tehnologic. Analiza datelor PISA conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (2015) arată că dintre cele trei domenii, cel mai mare procent al rezultatelor slabe îl înregistrează disciplina matematică (media europeană – 22,2%), deși competențele matematice au fost identificate la nivelul Uniunii Europene drept una dintre competențele cheie pentru dezvoltare personală, implicare civică, incluziune socială și găsirea unui loc de muncă în secolul XXI. Pentru abordarea acestor probleme și provocări, proiectul vizează următoarele scopuri și obiective:

Scopul – dezvoltarea abilităților și a culturii digitale ale profesorilor de matematică pentru a spori implicarea elevilor și creșterea rezultatelor școlare.

Obiective:
  1. dezvoltarea profesională a profesorilor de matematică prin îmbunătățirea competențelor lor digitale pentru folosirea aplicațiilor mobile în procesul de predare.
  2. sprijinirea profesorilor de matematică pentru adoptarea practicilor digitale inovative bazate pe aplicații mobile în vederea creșterii performanțelor matematice ale elevilor;
  3. consolidarea capacității profesorilor de matematică în scopul dezvoltării creativității si a gândirii critice ale elevilor prin integrarea inovativă a exercițiilor bazate pe aplicațiile mobile în procesul de predare;
  4. sprijinirea profesorilor de matematică în abordarea diversității elevilor prin schimburi de bune practici, prezentate precum Resurse Educaționale Deschise (RED)
Grupuri țintă:
  • Profesori de matematică și STEAM care lucrează în școli gimnaziale
  • Elevi clasele V – VI cu rezultate slabe, cu vârste între 11-12 ani, proveniți din medii defavorizate (care se confruntă cu obstacole educaționale, social-economice, geografice, culturale) și au nevoi speciale de învățare.
Metodologia generală a proiectului are la bază abordarea învățării mixte, utilizându-se metodele de formare inversă, micro-învățare, gamificare, studiu individual al resurselor educaționale deschise, precum și schimbul de bune practici ale profesorilor din țările partenere. Cele două produse intelectuale (O2 și O3) au la bază această metodologie specifică – abordarea bazată pe aplicațiile mobile deschise și inovative specifice erei digitale, folosind experimentul orientat pe problemă și studiul digital individual.

Principalul impact asupra elevilor este diminuarea rezultatelor slabe la matematică, prin utilizarea la clasă a instrumentelor digitale de învățare. Parteneriatul vizează ca cel puțin 50% dintre elevii din grupul țintă să înceapă să utilizeze aplicațiile mobile nou dezvoltate și să-și schimbe atitudinea față de matematică ca disciplină școlară interesantă și utilă.

Profesorii de matematică își vor îmbunătăți competențele didactice, sociale și digitale prin utilizarea în procesul de predare a unor instrumente moderne, care vor stimula motivația elevilor, contribuind la implicarea acestora la ora de matematică și implicit la rezultate mai bune.

Parteneri

Kaunas Region Educational Centre

Project Coordinator
Lithuania

Kaunas Region Akademija Ugnes Karvelis Gymnasium

Lithuania

European Innovation Centre

Lithuania

Danmar Computers LLC

Poland

Tukums 2nd Elementary School

Latvia

George Emil Palade School

Romania

Eurotraining Educational Organization

Greece