kwiecień 5, 2019

Zasoby online pomocne w pracy nauczyciela matematyki

Zestaw narzędzi w formie elektronicznej, został opracowany w celu wspierania nauczycieli matematyki w klasach 5-6 (dzieci w wieku 10-13 lat). Składa się z dwóch części: E-Katalogu dostępnych aplikacji mobilnych do nauczania matematyki i nowo opracowanej aplikacji matematycznejMath App.E-Katalog dostępnych aplikacji mobilnych do nauczania matematyki


E-Katalog zawiera 67 aplikacji mobilnych, które umożliwią nauczycielom matematyki zróżnicowanie i zindywidualizowanie procesu nauczania / uczenia się w oparciu o zainteresowania oraz osiągnięcia uczniów. Wprowadzając takie innowacyjne narzędzia jak aplikacje mobilne do tradycyjnej klasy szkolnej, lekcje matematyki będą bardziej interesujące oraz absorbujące dla uczniów. Nauczyciele mogą wybrać dowolną aplikację mobilną z przygotowanej listy, taką, która najlepiej odpowiada potrzebom dydaktycznym oraz zainteresowaniom – własnym oraz uczniów. Aplikacje mobilne zostały podzielone na grupy:

Uwaga: wszystkie aplikacje mobilne zawierają krótki opis: zawartość, style uczenia się zgodne z taksonomią Blooma i umiejętności uczniów, które ulegną poprawie.Aplikacja matematyczna – Math App

 
E-PRZEWODNIK JAK KORZYSTAĆ Z MATH APP
E-przewodnik – Jak stworzyć własny zestaw ćwiczeń