kwiecień 5, 2019

Zasoby online wspierające rozwój krytycznego myślenia oraz kreatywności u uczniów

Zestaw narzędzi w formie elektronicznej, został opracowany dla nauczycieli matematyki, którzy pracują z uczniami w wieku 10-13 lat, aby poprawić zdolności do krytycznego myślenia oraz kreatywność uczniów poprzez połączenie matematyki z innymi przedmiotami ścisłymi / technicznymi. Składa się z dwóch części: E-Katalogu dostępnych aplikacji mobilnych wspierających uczniów w byciu kreatywnym oraz zdolności do krytycznego myślenia oraz nowo opracowanej aplikacji mobilnej o nazwie The Eureka App.E-Katalog dostępnych aplikacji mobilnych wspierających uczniów w byciu kreatywnym oraz zdolności do krytycznego myślenia


E-katalog to zbiór dostępnych aplikacji mobilnych dostosowanych do użytku zarówno w klasie, jak i poza nią, który z założenia ma zwiększać umiejętność krytycznego myślenia i kreatywność uczniów. Aplikacje mobilne pomogą zróżnicować i spersonalizować proces edukacyjny zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami ucznia. Aplikacje STEAM umożliwią nauczycielom wprowadzenie innowacyjnych, interesujących oraz absorbujących elementów do tradycyjnej klasy szkolnej. Nauczyciele mogą wybrać dowolną aplikację mobilną, taką, która najlepiej odpowiada potrzebom dydaktycznym danego przedmiotu:

Uwaga: wszystkie aplikacje mobilne zawierają krótki opis: zawartość, style uczenia się zgodne z taksonomią Blooma i umiejętności uczniów, które ulegną poprawie.APLIKACJA MOBILNA – THE EUREKA APP
E-PRZEWODNIK JAK KORZYSTAĆ Z THE EUREKA APP