jūnijs 18, 2020

MOBILĀ APLIKĀCIJA “THE MATH APP”

Lietotnes “ Matemātika” mērķis ir uzlabot skolēnu matemātiskās prasmes, risinot dažāda grūtības līmeņa uzdevumus un nopelnot punktus par katru pareizo atbildi. Lietotne ir ērti lietojams matemātikas prakses rīks pamatskolas 5. – 6. klases skolēniem vecumā no 10 līdz 13 gadiem.

Lietotne sastāv no 79 uzdevumiem dažādās matemātikas jomās:

  • Ģeometrija
  • Skaitļi un darbības ar tiem
  • Vienādības un nevienādības
  • Mērījumi un mērvienības
  • Sakarības un funkcijas.

Uzdevumi katrā rēmā ir sadalīti apakštēmās, piem. Ģeometrija: perimetrs, laukums, tilpums, leņķi. Uzdevumu izpildes secība nav īpaši norādīta. Gan skolotāji, gan skolēni, atbilstoši nepieciešamībai, var brīvi izvēlēties kādu uzdevumu no saraksta, kas vislabāk atbilst viņu mācīšanas / mācīšanās vajadzībām un mērķiem.  Lietotne “Matemātika” ir balstīta uz problēmu risināšanu, saistītu ar izglītojamo ikdienas reālām dzīves situācijām, iekļaujot dažādus spēļu elementus.

Lietotne “Matemātika” ir lielisks veids, kā padarīt matemātikas stundas pievilcīgākas, interesantākas, kā arī paaugstināt skolēnu motivāciju sasniegt labākus rezultātus šajā priekšmetā.

Aplikācija „The Math App“ ir atrodama Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart

E-pamācība nodrošina ar informāciju kā lietot „ The Math app“.