augusts 21, 2019

Veiksmes stāsti

“Visvērtīgākais katra skolotāja resurss ir paši skolotāji viens otram.
Bez sadarbības, mūsu izaugsmes iespējas ir ierobežotas tikai līdz mūsu skatu punktam”.
(Robert John Meehan)

Slavenā amerikāņu pedagoga vārdi izceļ skolotāju profesionālās pieredzes dalīšanās vērtību kā visefektīvāko mācību avotu. Daloties ar savu labāko praksi, skolotāji turpina mācīties viens no otra; profesionāli attīstoties, viņi meklē un rada jaunas un pievilcīgas mācību stratēģijas.

Projekta partnerība ir izstrādājusi 25 veiksmes stāstus, gan video, gan rakstiskus. Tie balstās uz skolotāju personīgo pieredzi, kuri, strādājot ar dažādām skolēnu grupām, ar dažādām spējām un vajadzībām, no kuriem daudzi nāk no atšķirīgas ekonomiskās, reliģiskās un sociāli kulturālās vides, spēj sasniegt izcilus mācību rezultātus matemātikā un citos STEAM priekšmetos.

Savos veiksmes stāstos skolotāji atklāj, kā ar modernu mācību līdzekļu palīdzību viņi spēj radīt motivējošu mācību vidi, kas veicina skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. Šie veiksmes stāsti sniedz matemātikas un citu STEAM priekšmetu skolotājiem vērtīgus un noderīgus padomus, kā uzlabot skolēnu akadēmiskos rezultātus un pārvērst matemātikas stundu aizraujošā ceļojumā pa skaitļu pasauli.VIDEO VEIKSMES STĀSTIRAKSTĪTIE VEIKSMES STĀSTIE