aprīlis 5, 2019

E-rīki skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstībai

Mobilie rīki ir pielāgoti to matemātikas skolotāju vajadzībām, kuri strādā ar skolēniem vecumā no 10 – 13 gadiem, lai uzlabotu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu caur matemātikas un STEAM priekšmetu integrēšanu. Tie sastāvēs no divām daļām: esošo E-rīku apkopojums, kas veicina skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstību un jaunizveidotā mobilā aplikācija “The Eureka App”.Esošo E – rīku apkopojums, kas veicina skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstību.


E-direktorijs piedāvā jau esošu mobilo aplikāciju apkopojumu, kuras ir piemērotas izmantošanai gan klasē, gan ārpus tās, lai uzlabotu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu. Aplikācijas palīdzēs dažādot un individualizēt mācību procesu, balstoties uz skolēnu spējām un interesēm. Ar aplikāciju palīdzību ikdienas mācību stundas tiks dažādotas ar jauniem, skolēniem draudzīgiem un rotaļīgiem mācīšanās rīkiem.
Skolotāji var brīvi izvēlēties jebkuru aplikāciju, kas atbilst mācīšanas/mācīšanās vajadzībām, balstoties uz integrēto mācību priekšmetu:

Katrai mobilajai aplikācijai ir īss apraksts, saturs, mācīšanās stili, balstoties uz Blūma taksonomiju, skolēnu prasmes, kuras tiks nostiprinātas.Mobilā aplikācija “THE EUREKA APP”
E-gids (pamācība), kā lietot aplikāciju “THE EUREKA APP”