rugpjūčio 21, 2019

Sėkmės istorijos

“Pats vertingiausias dalykas ugdymo procese yra tai, kad mokytojai turi vienas kitą.
Be bendradarbiavimo jų profesinis augimas yra ribotas ir neturi perspektyvos“
(Robert John Meehan)

Šie garsaus Amerikos švietėjo žodžiai išryškina mokytojų profesinės patirties, kaip efektyviausio mokymosi šaltinio, sklaidos vertę. Mokydamiesi vieni iš kitų, skaitydami vieni kitų sėkmingos praktikos istorijas – išgyventas, patikrintas gyvenimo, mokytojai tobulėja, kuria ir nepaliauja ieškoti naujų bei patrauklių mokymo strategijų. Projekto SMART partnerystėje gimė 25 pedagoginės rašytinės ir video sėkmės istorijos. Jose pasakojama, kaip mokytojai, dirbdami su įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniais, kurių nemaža dalis kilusi iš skirtingų ekonominių, religinių, sociakultūrinių aplinkų, pasiekia puikių matematikos ir kitų STEAM dalykų mokymosi rezultatų. Mokytojai dalijasi patirtimi, kaip jie matematikos, gamtos mokslų, informatikos pamokose, naudodami patrauklias, šiuolaikiškas mokymo priemones, sukuria aplinką, skatinančią mokinių mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą, kūrybiškumą. Sėkmės istorijose matematikos ir kitų STEAM dalykų mokytojai ras nemažai būdų ir patarimų ne tik kaip pagerinti mokinių pasiekimus, bet ir kaip matematikos pamoką paversti įdomia kelione po skaičių šalį.VIDEO SĖKMĖS ISTORIJOSRAŠYTINĖS SĖKMĖS ISTOIJOS