balandžio 5, 2019

Elektroninis priemonių rinkinys matematikos mokymui

Elektroninis priemonių rinkinys yra skirtas matematikos mokytojams, dirbantiems 5-6 klasėse (mokinių amžius 10-13 metų). Ši pagalbinė matematikos mokymo priemonė susideda iš dviejų dalių: elektroninio katalogo, kuriame mokytojas ras jau sukurtas mobilias aplikacijas ir naujai parengtą mobilią programėlę – „Math-AppElektroninis mobilių programėlių (jau sukurtų) katalogas matematikos mokymui


Elektroniniame kataloge yra pristatomos 67 mobilios aplikacijos ir jų aprašai, kurie padės matematikos mokytojui individualizuoti ir/ar diferencijuoti mokymo procesą, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus, pasiekimus ir interesus. Naudodamas mobilias programėles mokytojas ne tik paįvairins pamoką inovatyviomis priemonėmis, bet ir padarys ją patrauklesnę bei įdomesnę besimokančiajam.

Matematikos mokytojas, orientuodamasis į mokymo tikslus bei mokymo sritį, galės pasirinkti bei pasiūlyti mokiniui tinkamiausią mobilią programėlę iš šio sąrašo:

Mokytojų dėmesiui: mobilių aplikacijų aprašuose mokytojui pateikiama informacija apie mobiliąją programėlę: trumpas turinys, mokymo tikslas pagal Bloomo taksonomiją, tobulintini mokinio gebėjimaiMOBILI PROGRAMĖLĖ „MATH APP“

 
PROGRAMĖLĖS „MATH APP“ ELEKTRONINIS NAUDOJIMO VADOVAS
E-Vadovas mokytojams,kaip savarankiškai kurti uždavinius mobiliajai programėlei„SMARTApp“