balandžio 5, 2019

Elektroninis priemonių rinkinys „Mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymas“

Šis elektroninis priemonių rinkinys yra skirtas matematikos mokytojams, dirbantiems su 10-13 metų amžiaus mokiniais, siekiant ugdyti jų kūrybiškumą ir kritinį mąstymą per matematikos ir kitų STEAM dalykų integraciją. Rinkinį sudaro dvi dalys: egzistuojančių mobilių programėlių katalogas mokinių kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui ugdyti bei naujai sukurta mobili programėlė „Eureka“.Elektroninis priemonių rinkinys mokinių kūrybiškumui ir kritiniam mąstymui ugdyti


Elektroniniame mobilių programėlių kataloge pristatomos mobilios aplikacijos, tinkamos naudoti pamokoje ir popamokinėje veikloje, siekiant ugdyti mokinių kritinio mąstymo ir kūrybiškumo gebėjimus. Šios mobilios programėlės padės diferencijuoti bei individualizuoti mokymo(si) procesą, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus ir interesus, apjungiant STEAM dalykus. Kataloge esančios mobilios programėlės paįvairins tradicinę pamoką inovatyviomis, mokiniams patraukliomis ir žaismingomis mokymosi priemonėmis.
Mokytojai gali pasirinkti tinkamą mobilią programėlę pagal integruotus STEAM dalykus:

Mokytojų dėmesiui: mobilių aplikacijų aprašuose mokytojui pateikiama informacija apie mobiliąją programėlę: trumpas turinys, mokymo tikslas pagal Bloomo taksonomiją, tobulintini mokinio gebėjimai.MOBILI PROGRAMĖLĖ „EUREKA APP
PROGRAMĖLĖS „EUREKA APP“ ELEKTRONINIS NAUDOJIMO VADOVAS