18, 2020

Η “MATH APP”

Ο στόχος του «Math App» είναι να βελτιώσει τις μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών, επιλύοντας ασκήσεις σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας και κερδίζοντας πόντους για κάθε σωστή απάντηση. Η εφαρμογή είναι ένα εύχρηστο εργαλείο μαθηματικής πρακτικής για μαθητές ηλικίας 10-13 ετών, που είναι στο δημοτικό (5η και 6η τάξη).

Αποτελείται από 79 ασκήσεις σε διαφορετικούς μαθηματικούς τομείς:

  • Γεωμετρία
  • Αριθμοί και υπολογισμοί
  • Εξισώσεις και ανισότητες
  • Μέτρα και μετρήσεις
  • Συναρτήσεις

Οι ασκήσεις σε κάθε ενότητα χωρίζονται σε θέματα, π.χ. Γεωμετρία: περίμετρος, εμβαδόν, όγκος, γωνίες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη σειρά με την οποία θα πρέπει να εκτελούνται οι ασκήσεις, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι μαθητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιαδήποτε άσκηση από τη λίστα που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες και τους σκοπούς διδασκαλίας / μάθησης ανάλογα με την περιοχή εστίασης. Το «Math App» βασίζεται στην επίλυση προβλημάτων, σε πραγματικές καταστάσεις από την καθημερινή ζωή των εκπαιδευομένων, και έχει κάποια στοιχεία μικρο-μάθησης και παιγνιοποίησης.

Το «Math App» είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κάνετε τα μαθήματα μαθηματικών πιο ελκυστικά, ενδιαφέροντα, αλλά και για να ενισχύσετε τις γνωστικές δεξιότητες των μαθητών και να ενισχύσετε το κίνητρό τους για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το μάθημα.

Βρείτε το “Math App” στο Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart

Ο ηλεκτρονικός οδηγός σάς παρέχει αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του “Math App”