21, 2019

Ιστορίες Επιτυχίας

«Ο πιο πολύτιμος πόρος που έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ο ένας τον άλλο. Χωρίς συνεργασία η ανάπτυξή μας περιορίζεται στις δικές μας προοπτικές.»
(Robert John Meehan)

Τα λόγια του διάσημου Αμερικανού εκπαιδευτικού υπογραμμίζουν την αξία της διάδοσης της επαγγελματικής εμπειρίας των εκπαιδευτικών ως την πιο αποτελεσματική πηγή μάθησης. Κοινοποιώντας βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Καθώς αναπτύσσονται επαγγελματικά, αναζητούν και δημιουργούν νέες και ελκυστικές στρατηγικές διδασκαλίας.

Η κοινοπραξία του έργου έχει αναπτύξει 25 ιστορίες επιτυχίας, τόσο σε μορφή βίντεο όσο και γραπτές. Βασίζονται στην προσωπική εμπειρία των δασκάλων, οι οποίοι, σε συνεργασία με διαφορετικές ομάδες μαθητών, που έχουν διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από διαφορετικά οικονομικά, θρησκευτικά και κοινωνικο-πολιτιστικά υπόβαθρα, είναι σε θέση να επιτύχουν άριστα μαθησιακά αποτελέσματα στα μαθηματικά και άλλα θέματα STEAM.

Στις ιστορίες επιτυχίας τους οι δάσκαλοι αποκαλύπτουν πώς, με τη βοήθεια σύγχρονων εργαλείων διδασκαλίας, μπορούν να δημιουργήσουν ένα μαθησιακό περιβάλλον με κίνητρο που ενισχύει την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Αυτές οι ιστορίες επιτυχίας παρέχουν στους δασκάλους μαθηματικών και άλλων θεμάτων STEAM πολύτιμες συμβουλές και χρήσιμα tips για το πώς να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των μαθητών και να μετατρέψουν το μάθημα των μαθηματικών σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο των αριθμών.ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟΓΡΑΠΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ